Nákupní košík
0
 

Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska - zpěv/akordy -

 
Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních  písní a koled z Čech, Moravy a Slezska - zpěv/akordy
 
 
Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních  písní a koled z Čech, Moravy a Slezska - zpěv/akordy
 
Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních  písní a koled z Čech, Moravy a Slezska - zpěv/akordy
 
Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních  písní a koled z Čech, Moravy a Slezska - zpěv/akordy
 
(s DPH)

599 Kč

K dispozici

Odešleme

do 7 dnů

Záruka:

3 roky
   
Pojištění
Bez pojištění
Pojištění na 1 rok + 290 Kč
Pojištění na 2 roky + 490 Kč

Více informací:
volejte zdarma 800 888 448

 

Naše nejkrásnější koledy  je velmi obsáhlá kolekce více než 320 českých, moravských a slezských vánočních písní a koled a představuje největší tuzemskou sbírku svého druhu,  jaká kdy u nás byla vydána. V bohatém výběru nabízí nejen nejoblíbenější vánoční písně, ale také písně méně známé a navíc dokonce téměř tři desítky koled, které nebyly doposud nikdy publikovány.  Nápěvy všech písní jsou opatřeny akordickými značkami. Řada připojených rejstříků nabízí možnost výběru písní podle nejrůznějších kritérií. Svou reprezentativní grafickou úpravou navazuje tato publikace na úspěšný titul Zpěvy vánoční Evropy.

Seznam skladeb:


A, a, a, radostná novina
A ja, bača
A teče vodička
Ach, já ubohý
Aj, co to hlásajú
Aj, co to nového
Aj, dnes v Betlémě
Aj, Mikulo, Vašuro
Aj, my malí koledníci
Aj, pojedźeme my
Ančka běží od háječku
Anděl Pastýřům zvěstoval
Andělové, andělové
An tošu, Bartošu
Ať je mráz
Bartku, bratře naš
Běhá prstýnek
Běží liška k háji
Bodejz se zbrunčila bába
Bohu čest, sláva nejvyšší
Bratrové, k jesličkám pospíchéme
Bratře Lito
Braři a sestřičky
Bratři, já jsem slyšel
Budiž od nás poušechen čas
Byla cesta, byla ušlapaná
Bylo to v šestnáctém roce
Co jest to za radost
Co jsem se, smutnej, natěšil
Co sa stalo, přihodilo
Co se stalo a událo
Co se stalo nenadále?
Co se stalo, přihodilo
Co se tak svítí
Co se této noci stalo?
Co to ten slavíček
Co to znamená I
Co to znamená II
Co to znamenati má
Copak je to nového
Copak je to za znamení
Copak se tě nedobudím
Čas radosti, veselosti
Časy letí
Daj Buh štěsti temu domu
Dej Bůh ščestí
Dej Bůh štěstí
Dej Pán Bug večer
Dej Pán Bůh dobrý den veselý
Den přeslavný
Děˇátko rozkošné
Dež já pudo
Dítě sa nám narodilo
Dítě sa nám narodilo
Dobrej večír
Dormi secure
Dřímá tiše ptáček
Dva kapuni
Ej, gody nam nastaly
Ej, noviny převeselý
Ej, pastýřové
Ej, všecko stvořeni
Ejhle, chasa naša
Ejhle, naše chasa
Farnfrnoch
Franta s dodama
Gloria, buď sláva
Gloria! Co to?
Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Hajdom, hajdom, tydli
Hajej, nynej, Jezu Kriste
Hajej, nynej, Jezulatko
Hajej, nynej, Ježíšku
Hej, Bárto s Ondráškem
Hej, dneska je přec Štědrý večer
Hej, hej, povím vám
Hej, Kubo!
Hej, matičko, kolednice k nám dó
Hej, vánoce
Hej, vej, služil jeden mladeneček
Het, het, vim rubenka
Hle, hle, támhle v Betlémě
Hody, hody
Hoj, ty Štědrý večere
Hoja, Jano
Hola, hola
Hop, hop, chlapci
Hopsa, bratrové
Hopsa, chlapci
Hopsa, pacholátka I
Hopsa, pacholátka II
Hopsa, pacholátka III
Hopsa, pacholátka IV
Hore,hore, pastuškové
Horem, horem
Hoši, honem vzhůru
Huči sviňa
Husni, husni
Chceš, Ježíško, s nama býti
Chtíc, aby spal
Chval každý duch Hospodina
Já bych rád k Betlému
Já jsem nalá holčička
Já jsem přišel k vám I
Já jsem přišel k vám II
Já, malý, přicházím
Ja sem panna malučka
Jak jsi krásné, neviňátko
Jede sedlák do lesa
Je-li pak to pravda, nebo ne
Ještě něco nového
Jezuláko leží v chlívku
Ježíš náš spasitel
Jozef, muj kochany Jozef
K jesličkám, pastýři
K Ježíškovi do Betléma
Kdybych já byl pradaleko
Kdybych já měl
Když se náš Pan
Koleda je ve vanoce
Koleda, koleda, Štěpáne
Koleda nám nastala
Kolednici idú
Koledníci vo půlnoci
Krásná panna
Kristus Pán se narodil
Krká žába
Kubo, hm
Kuku, kuku
Kyrie eleison I
Kyrie eleison II
Kyrie, kyrie eleison
Léhle, támhle v Betlémě
Litali, litali
Máte-li co, poneste
Milý Bože
Mjistře muj!
More gesti querimus
My jsme švarní koledníci
My se všichni radujeme
My stáváme
My tři králové
My zmy v horach cestovali
Na Bílý Hoře
Na hore aj na dolině
Na mú praudu
Na nebesích hvězdička vychází
Na nebesích nad Betlémem
Na nebi andělé
Na Novyj rok
Na salaši hvězda září
Na vánoce dlhé noce
Na vánoce dlúhé noce
Na vánoce, na ty hody
Narodil se Kristus Pán I
Narodil se Kristus Pan II
Narodil se nám Spasitel
Narodil se Syn Boží
Narodilo se děťátko
Narodzil se Kristus Pan
Nastal nám den veselý I
Nastal nám den veselý II
Nastal přeradostný čas
Nastala koleda
Nastala nam dněs koleda
Nastala nám juž koleda
Náš pantáto oztomilý
Němajce za zlé
Něněchtě nas dluho stati
Nesem vám noviny
Něsemy vam tu novinu
Novina velmi dobrá
Novina  Betléma
Novjiny iste
Nový rok běží I
Nový rok běží II
Ó, velmi šťastná hodina
Ovce, moje ovce
Padá rosa studená
Padla rosa studená
Pán Bůh zaplať
Panenko Maria
Panna houpá
Pantáto náš
Pásli sjme ovečky
Pásli ovce valaši I
Pásli ovce valaši II
Pasli sme ovečky
Pastouškové, neste dary
Pastuškové, povím vám
Pastouškové, vstavejte
Pastýři, nespěte
Pějme spolu gloria
Pod kopečkem tráva zelená
Pod kostelíčkem tráva zelená
Pod naším domkem
Pod tím domkem
Pohleď, pohleď
Pochválen buď Ježíš Kristus I
Pochválen buď Ježíš Kristus II
Pochválen buď, Pane pánů
Pojďme, bratři, do Betléma
Pojďme, bratři, pojďme
Pojďme, chlapci, k nám I
Pojďme, chlapci, k nám II
Pojedźem, pojedźem
Pokoj vám a Bohu čest
Poskoč, Ondřeju
Poslechněte, lidé
Poslechněte malou chvíli
Poslechněte mne málo
Poslouchejte, křesťané
Poslyš, Odnraši
Poslyšte, bratři
Poslyšte, křesťané I
Poslyšte, křesťané II
Poslyšte s radostí
Potkala sem holubičku
Požeň, bratře
Proč, Maria
Před susedovym zeleny ořech
Před vánoci jeden tejden
Přeslavný k nám
Při Betlémě na salaši
Při Betlémě na salaši
Přiběželi do Betlema
Přijď, můj milej, o vánocích
Přišla jsem k vám na koledu
Přišla k nám radostná novina
Přišli jsme k vám na koledu
Přišlo jsi k nám
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem tam, půjdem
Radostně budem zpívati
Radostnou novinu
Radostnou píseň
Radujte se, práčata
Rychle, bratři
Sedí pantáta
Sedzi vrabček
Sejděte se, pacholátka
Sem pospěšte, ptáčátka
Sem, sem, sem, pastýři
Sláva budiž na nebi
Sláva na výsostech Bohu
Slava tobě
Slavnost velká
Slyšel jsem vykládat
Slyšte, jaká radost
Slyšte nyní
Slyšte pravdivý noviny
Slyšte, slyšte
Spanilé z nebe pacholátko
Splnilo se Písmo svaté
Stála Panenka Maria
Starej Havlík vymazuje
Stoji lipka pochyla
Stojí vrba košatá
Svatou dobu již tu máme
Svatý Ščepan
Syn Boží se nám narodil
Šel jsem na koledu
Šla jest Maria
Šla Maria do Betléma
Šla Maria do kláštera
Štědrej večer nastal
Štědrýho dne o půlnoci
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Tá kulhavá Kateřinka
Tak sem počal
Tedy poženem
Ten vánoční čas
Tři králové, pohanové
Tři mágové od východu
Tulemy se, tulemy
U Betléma dnes Maria
U Betléma na salašu
U suseda nova stajňa
U svatého Jezulátka
Uvaříme kašičku
Už je zima, mráz
Už jsme si naši koledu odbyli
Už sme se dosť nazpivali
V Netlémě svítějí
V chlévě prostém
V městě Betlémě
V půlnoční hodinu
V řečeném městě Betlémě
Vánoce, vánoce
Vánoce, vánoce
Vánoce, vánoce veselé
Vávro, nespji
Včéra smy, bratrové milí
Veselá koleda počíná dnes
Veselé vánoční hody I
Veselé vánoční hody II
Veselme se, veselme
Veselte se
Vím já kostelíček
Vinšujem vám ščesti, zdravi
Vinšujeme temu domu
Vitaj u nás natisíckrát
Vítej, krásné Jezulátko
Vítej, vítej
Vondráši, Atóši
Vstaňte, všichni lidé
Všem věc divná
Všude radost
Vy, hoši, hudbu štemujte
Vyviň, vyviň svou ručičku
Vzácný pane hospodáři
Vzhůru, bratři milí I
Vzhůru, bratři milí II
Vzhůru, bratři, vstavejte
Vzhůru, jen zhluboka
Vzhůru, pastuši
Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat
Z archy vypuštěný holoubku
Z nebe jsi přišel
Z nebeské výsosti
Z trůnu Otce svého
Za městcem Odraným
Zajíc běží k háji
Zelená se louka
Zezulka z lesa vylítla
Zhory, zhory, pastuškové
Zhůro, zhůro, pastuškové
Zpíváme koledu
Zvěstujem vám radost
Zvěstuju dějiny

Vydavatel TRITON
Hudební styl spirituals & folk & country & traditional
christmas & holiday
Hudební styl vocal / chords
Obsazení solo
Počet skladeb 331
Provedení kniha - pevná vazba
Počet stran 303
Velikost (rozměr) 23 x 30 cm


Zboží si můžete zdarma převzít na našich prodejnách Ostrava-Centrum a Ostrava-PorubaMožnosti zaslání balíku v celkové ceně do 3000 Kč (vyšší cena = poštovné zdarma) po České republice dopravcem:

  • Balík na adresu PPL dopravné je 80 Kč a případně dobírky doběrečné 20 Kč

  • Balík na adresu Česká pošta dopravné je 80 Kč a případně dobírky doběrečné 30 Kč

  • osobní odběr HeurékaPoint (Uloženka.cz) dopravné je 55 Kč a případně dobírky doběrečné 14 Kč

  • osobní odběr Zásilkovna (Zasílkovna.cz) dopravné je 49 Kč a případně dobírky doběrečné 16 Kč


Možnosti zaslání balíku v celkové ceně do 10000 Kč (vyšší cena = poštovné zdarma) na Slovensko dopravcem:


Zboží můžete zaplatit :