Nákupní košík
0
 

CELÝM SRDCEM I.-V. - kompletní zpěvník - zpěv/akordy -

 
CELÝM SRDCEM I.-V. - kompletní zpěvník - zpěv/akordy
 
 
CELÝM SRDCEM I.-V. - kompletní zpěvník - zpěv/akordy
 
CELÝM SRDCEM I.-V. - kompletní zpěvník - zpěv/akordy
 
(s DPH)

369 Kč

K dispozici

Odešleme

do 7 dnů

Záruka:

3 roky
   

Více informací:
volejte zdarma 800 888 448

 

Komplet všech pěti zpěvníků ze série "Celým srdcem". Zpěvník Vám nabízí 200 českých chvalozpěvů z posledních dvaceti let. Všechny písně jsou v úpravě melodická linka s textem a akordové značky. Zpěvník ja vázaný v praktické kovové kroužkové vazbě, která Vám umožní mít zpěvník otevřený na jakékoliv stránce bez obav, že se Vám v průběhu hry nebo zpěvu sám zavře.

Seznam skladeb:


Ať celá země slyší
Ať přijde probouzení
Ať se vrátí dny Tvé slávy
Ať zní zvučný chvalozpěv
Beránku, vzdáváme Ti čest
Bitva je vyhraná
Buď pokoj branám tvým
Bůh buď v hlavě mé
Bůh je dobrý
Bůh je síla má
Bůh sám
Čas se krátí
Dal jsm Ti srdce
Dáváš nám zaslíbení
Děkuji Ti
Díky, díky
Díky, Pane
Dobrořeč duše má Hospodinu
Dobrořečte Hospodinu
Dodejte síly
Dokonáno jest
Duch Páně je nade mnou
Duchu svatý, přijď
Emmanuel
Haleluja všichni zpívají
Haleluja, aleluja
Haleluja, je jen jeden Pán
Haleluja, sláva, čest
Haleluja, spasení
Hledejte nejprve Boží království
Hoden jsi vzít
Hospodin dokoná za mě
Hospodin je světlo
Hospodin kraluje
Hospodin, jen Hospodin
Hospodina miluji
Hospodina miluji (Kalich spasení)
Hospodine, králů Králi
Hospodinu náleží kralovat
Chci jít za Tebou
Chci nést svůj kříž
Chvála, Duchu svatý
Chválím a vzývám
Chválím Tebe, Králi
Chválím, Tebe chválím
Chválou ať zní
Chvalte Hospodina z nebes
Chvalte Pána / Bůh s námi je
Chvalte, služebníci
Chválu vzdej
Chválu vzdejte
Chválu vzdejte Hospodinu
Immanuel
Já chci víc
Já se Ti klaním
Jak dobré je vzdávat
Jdi a pozdvihuj klesající
Je čas hledat Pána
Je mi dobře v Božím domě
Je psáno
Jen Tobě patří chvála
Jen v Tebe důvěru mám
Jenom Pán
Ještě jednou
Jezukriste spravedlivý
Ježíš je má skála
Ježíš, Boží syn
Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíši, mám Tě rád
Ježíši, můj Pane
Ježíší, Ty jsi víc než zlato
Jsi hoden, Pane a Bože náš
Jsi láska má
Jsi počátek i konec
Jsi slávy Král
Jsme Tvůj lid
K Tobě volám
Kde jsme slabí
Kde se křesťané
Kdopak je nám nejdražší
Když Egypt je nám v patách
Když ti slunce svítí
Korunujeme Tě
Králi můj, Tebe hledám
Kvůli Tobě
Lid, který chodí v temnotách
Lidé všech národů
Maranatha
Mé srdce znavené
Milujeme, ač nevidíme
Miluji Tě vroucně
Miluju Tě, Pane
Miluju Tě, Pane (Nejbližší jsi přítel můj)
Mocné je naše město
Modlitba
Můj Pán je se mnou
Můj Pán o mně ví
Můj veliký
My jsme Kristova vůně
My jsme zde
Naplň nás, Pane, milostí
Nasyť duši ztrápenou
Náš cíl je blízko
Nebesa a země pominou
Není nikdo
Nové jméno
Ó Otče, moje srdce strádá
Ó Pane, otevři mé rty
Očekávám na Tvůj příchod
Orlí křídla
Otče chválím
Otče můj drahý
Otče náš
Otče náš nebeský
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Pane Bože přijď k nám
Pane, já Tě chválím
Pane, přijď
Pane, přijď (v moci a slávě)
Pánů Pán
Pějte žalmy Hospodinu
Píseň spasených
Po Tvých cestách když chodím
Podzimní déšť
Pojďme díky vzdávat
Poušť i suchopár
Pozvedni výš korouhev chvály
Požehnán buď Hospodin
Požehnán buď Hospodin, má skála
Požehnaný
Požehnaný Bůh
Probuď se
Před Tebou smím pokleknout
Před Tvým trůnem stát
Při mně stůj
Přicházíme před Tvoji tvář
Přijď, Pane
Přijď, uzdravuj
Půjdem za Pánem svým
Rád Tě mám, ó Pane
Raduju se ze Tvé moci
Rozjasni svou tvář
S námi je Bůh
Sklání se Bůh
Sláva, Ježíš je Pán
Slávou naplň chrám
Smím
Spáso má
Svatý je Hospodin zástupů
Svatý, svatý je Pán Bůh zástupů
Svatý, Svatý, Svatý
Tebe čekáme
Ten, který daroval to vítězství
To je mé přikázání
Toužím
Toužím (po Tobě toužím)
Tvá krev
Tvá sláva je přítomná
Tvé světlo svítí
Tvoje krev
Tvůj plamen
Tvý srdce chci mít
Ty jsi hoden, Pane Bože náš
Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi má skála
Ty jsi miloval spravedlnost
Ty jsi Pán
Ty jsi Pánem všech mých dní
Ty jsi útočiště mé
Ty mi dáváš mnohem víc
Tys mi dal svobodu
Tys na Kříži už dávno
Uctívám Tě
Ukaž mi svou vůli
Utíkám se k Tobě
Veď mne, Pane můj
Vejdi dál
Vejdi se svou svatostí
Veni Spiritus Sancte
Věřím v Boha
Věřím, Tobě věřím
Voláme Tě, Duchu svatý
Vstaň a zavolej
Vyhlížím Tvou tvář
Vyvyšuju Tebe, Pane
Vyznání
Vzdejme čest
Vznešené je jméno Tvé
Vzývám jméno Ježíš
Vzývám svaté jméno Tvé
Vzývám Tvoje svaté jméno (jméno Ježíš, Král)
Vzývám Tvoje svaté jméno
Zavolej: „Ježíši“
Zde stojím
Znám Tě tak málo
Zní jméno Ježíš
Zpívejte Hospodinu
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Zpívejte Králi našemu
Ztišením se sluší Tebe chválit

Vydavatel ROSA s.r.o.
Serie CELÝM SRDCEM
Hudební styl classical & sacret
Hudební styl vocal / chords
Obsazení solo
Počet skladeb 200
Provedení sešit - měkká vazba
Počet stran 219
Velikost (rozměr) 16 x 21 cm


Zboží si můžete zdarma převzít na naši prodejně Ostrava-PorubaMožnosti zaslání balíku v celkové ceně do 3000 Kč (vyšší cena = poštovné zdarma) po České republice dopravcem:

  • Balík na adresu PPL dopravné je 80 Kč a případně dobírky doběrečné 20 Kč

  • Balík na adresu Česká pošta dopravné je 80 Kč a případně dobírky doběrečné 30 Kč

  • osobní odběr HeurékaPoint (Uloženka.cz) dopravné je 55 Kč a případně dobírky doběrečné 14 Kč

  • osobní odběr Zásilkovna (Zasílkovna.cz) dopravné je 49 Kč a případně dobírky doběrečné 16 Kč


Možnosti zaslání balíku v celkové ceně do 10000 Kč (vyšší cena = poštovné zdarma) na Slovensko dopravcem:


Zboží můžete zaplatit :