Nákupní košík
0
 

Záruka a reklamace

 
 
 

Prodloužili jsme o rok běžnou 2-letou záruku.  Na vybrané zboží Vám dáme záruku 3 roky!

Nově jsme se připojili k  www.vasestiznosti.cz, což je služba napomáhající řešení sporů mimosoudní cestou. S žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv se můžete obrátit také na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz či na telefonu 299 149 009. 

 

Reklamační řád

Způsob provedení reklamace:

1.  Vyplňte reklamační formulář - stáhnout ZDE.

2.  Vyplněný formulář nám laskavě pošlete na email: reklamace@muzikant.cz

3.  Obratem Vám dáme vědět, zda zboží odeslat k nám, nebo v rámci urychlení reklamace přímo na adresu záručního servisu.

 

Naše adresa pro zaslání zboží k reklamaci:

muzikant.cz s.r.o
Mongolská 1670/40b
708 00 Ostrava Poruba

Telefon: 596 112 855, popř 800 888 448
Mobil: 727 981 486

Skype: reklamace
Veškeré údaje k reklamaci posílejte prosím na email reklamace@muzikant.cz .

 

Výňatek z obchodních podmínek:

 1.  
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 1.2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

Reklamace Slovensko

 

Abychom Vám, našim slovenským zákazníkům, co nejvíce usnadnili případné reklamace zřídili jsme speciální slovenskou adresu, na kterou je možné reklamované zboží odeslat. Ušetříte tím za platbu poštovného do zahraničí (do ČR). Této adresy lze využít u zásilek do rozměrů 80 x 60 x 42 cm a váze max 15 kg.

Adresa, kterou je třeba zaslat zboží k reklamaci:

Uloženka Muzikant.cz Bratislava PZ Slovakia s.r.o.
muzikant.cz 423

Nobelovo náměstí 5

851 01 Bratislava - SK


Infolinka (SK): +421 220 909 866
E-mail: info@ulozenka.cz
Provozní doba: PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod.
GPS: 48.12997N, 17.09868E

 

Co dělat když ...

... dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem.

Kontaktujte nás, prosím, na objednavky@muzikant.cz uveďte číslo nákupního dokladu, přebývající nebo chybějící zboží, své jméno a přímý kontakt na Vás. Do 60 minut Vás budeme kontaktovat. Pokud by se tak nestalo, volejte +420 596 112 855

... je dodávka mechanicky poškozena nebo nekompletní

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud neúplnou nebo poškozenou zásilku převezmete a zjistíte závadu až po odjezdu řidiče, neprodleně (nejpozději do 24 hodin od převzetí) oznamte podrobnosti e-mailem na adresu reklamace@muzikant.cz (uvádějte číslo balíku, číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Dopravce s Vámi přijede sepsat škodní protokol a rozbité zboží si vyzvedne. Tento protokol zašlete emailem na reklamace@muzikant.cz a my Vám zašleme nové zboží.

... je zboží vadné a vy jej potřebujete reklamovat

Prvním krokem k úspěšné a rychle vyřízené reklamaci je kontakt na číslo 608/158 852 , popř. na email  reklamace@muzikant.cz . Nebo pomocí skype www.muzikant.cz, kde Vám sdělíme kde je nejbližší záruční servis popř.zda je možné zboží vyměnit atd.

Kontakt na naše servisní oddělení pro případ, že potřebujete přes veškerou podporu komunikovat přímo s našimi techniky:

 

Veškeré reklamace řešíme na emailu reklamace@muzikant.cz .

Adresa, kterou je třeba zaslat zboží k reklamaci:

    muzikant.cz s. r. o. ,

    Mongolská 1670/40b

    708 00 Ostrava Poruba